ონლაინ გადარიცხვა

შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც სწრაფი გადარიცხვის მეთოდით, ასევე ინტერნეტ-ბანკინგით

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის ცხელი ხაზი +995 322 282828

ჩარიცხულია
138 351 872

მონაცემები

ეროვნულ ვალუტაში ჩარიცხვისთვის (ლარი)

კერძო კომპანიებისა და ფიზიკური პირებისგან:

 • მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 302003271
 • დანიშნულება: StopCov

აშშ დოლარში ჩარიცხვისთვის (USD)

INTERMEDIARY :

 • JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK
 • SWIFT CODE: CHASUS 33
 • ACC: 409346371
 • Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
 • SWIFT CODE: BNLNGE22
 • Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
 • IBAN: GE65NB0331100001150207

ევროში ჩარიცხვისთვის (EUR)

INTERMEDIARY :

 • JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN
 • SWIFT CODE: CHASDEFX
 • ACC: 6231608461
 • Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
 • SWIFT CODE: BNLNGE22
 • Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
 • IBAN: GE65NB0331100001150207

გირვანქა-სტერლინგში ჩარიცხვისთვის (GBP)

INTERMEDIARY :

 • Deutsche Bank AG, London
 • SWIFT: DEUT GB 2L
 • Account Number: 84003836530000GBP000LDN
 • Beneficiary’s bank:NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
 • SWIFT CODE: BNLNGE22
 • Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
 • IBAN: GE65NB0331100001150207

შვეიცარულ ფრანკში ჩარიცხვისთვის (CHF)

INTERMEDIARY :

 • UBS AG, ZURICH CH
 • SWIFT CODE:UBSWCHZH80A
 • ACCOUNT NUMBER:02300000069276050000
 • Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
 • SWIFT: BNLNGE22
 • Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
 • ACCOUNT NUMBER: GE65NB0331100001150207