დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

🔶  ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მიმდინარე საკითხების, პროგრამების და სერვისების შესახებ. სამინისტროში არსებულ, როგორც ჯანდაცვის,ისე სოციალურ თუ დევნილთა საკითხებზე.

1505 - სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი,

სამინისტროს facebook გვერდი - https://www.facebook.com/mohgovge/

ვებგვერდი : https://www.moh.gov.ge/ 

სამინისტროს  ელ-ფოსტა: info@moh.gov.ge

 

რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოქმედ კომისიაზე განსახილველი დოკუმენტაციის გადმოგზავნა, სერვისის მიმწოდებლების მიერ, განხორციელდება ელექტრონულად, მიმართვების ადმინისტრირების მოდულში, ხოლო მოთხოვნის ფურცელი, რომელიც  პაციენტზე გაიცემოდა, სერვისის მიმწოდებლმა  უნდა გამოგზავნოს  მისამართზე info@moh.gov.ge. მასში აუცილებლად  დაფიქსრებული უნდა იყოს  პაციენტის  საკონტაქტო მობილური  ტელეფონის  ნომერი და მისივე ხელმოწერა .

► დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 

🔶 116001  ცხელი ხაზი - დაავადებთა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება გადამდები და არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის,სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

ელ-ფოსტა - pr.ncdc@ncdc.ge   შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის, გადამდები და  არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის შესახებ ინფორმაციისთვის მომართვა;

ვებგვერდი: https://www.ncdc.ge/ 

ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია facebook გვერდის საშუალებითაც: https://www.facebook.com/ncdcgeorgia/ 

► სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო  

ვებ გვერდი - http://atipfund.gov.ge/ , ცხელი ხაზი 116006 - დარეკვა 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია, ზარი უფასო და კონფიდენციალურია. 

► სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

https://www.facebook.com/regulationagency/ 

🔶  http://apps.ssa.gov.ge/recepti/Camlebi - პორტალის საშუალებით შესაძლებელია ქვეყანაში რეგისტრირებული მედიკამენტის მოძიება;

🔶 regagency@moh.gov.ge  – სააგენტოს ძირითადი ელექტრონული ფოსტა, სადაც ხდება მოქალაქეთა განცახდებების  წერილების მიღება სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

🔶  rama.moh.gov.ge  – ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა სახის ინფორმაცია, სიახლეები;

🔶  pharmacy.moh.gov.ge - პორტალი, სადაც  განთავსებულია ინფორმაცია ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით: ავტორიზებული აფთიაქები, წარმოებები, იმპორტ-ექსპორტის ანალიზი, ფარმაცევტული პროდუქტების უწყებრივი რეესტრი, ინსპექტირება და კლინიკური კვლევების სანებართვო რეესტრი.

► დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო  

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ განცხადებები სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე Infoidp@moh.gov.ge გამოგზავნონ.

🔶  სააგენტოს მოქალაქეთა მისაღებ ცენტრში განცხადებებისა და ოფიციალური კორესპონდენციისთვის სპეციალური ყუთი განთავსდა, რომელიც ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს უსაფრთხოების წესების დაცვით გაიხსნება და მასში მოთავსებული დოკუმენტაცია შესაბამის დეპარტამენტებში გადანაწილდება.

🔶 დევნილთა საკითხებზე ინფორმაციის მიღება 
https://www.facebook.com/IDPsAgency/  -  ოფიციალური
Facebook გვერდი;

 

http://scoring.mra.gov.ge/ - პორტალი, სადაც შესაძლებელია დევნილმა მოქალაქეებმა ელექტრონულად, სახლიდან გაუსვლელად გადაამოწმონ მათთვის მინიჭებული ქულა.

► სოციალური მომსახურების სააგენტო 

🔶  https://www.facebook.com/ssageorgia/  -  როგორც  facebook გვერდის, ისე ელ-ფოსტის - info@ssa.gov.ge საშუალებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სოციალური პროგრამების, ფულადი სოციალური დახარების,სახელმწიფო გასაცემლის, სახელმწიფო კომპენსაციის,სახელმწიფო პენსიის, დეკრეტული შვებულების შესახებ, ელ ფოსტით, შესაძლებელია ასევე განცხადებების მიღება.

► დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო - https://www.facebook.com/worknet.gov.ge

🔶 www.worknet.gov.ge -  სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების აღრიცხვისა და მონაცემთა ბაზების განვითარება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით მოქალაქეებს ეცნობებათ  ვაკანსიებისა და მოთხოვნების შესახებ.