ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“

🔶 სააგენტო “აწარმოე საქართველოში” აგრძელებს მომხმარებლებისთვის პროგრამების და მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას შემდეგი არხებით:

ცხელი ხაზი - 1525

ონლაინ ჩატი - www.enterprise.gov.ge 

ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/enterprisegeorgia123/ 

ელ. ფოსტა - info@enterprise.gov.ge 

 

ტურისტები საჭირო ინფორმაციის მიღებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის  24/7 საინფორმაციო ცხელი ხაზის საშუალებით  0800 800 909 და  591 965002

 

 ► ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

🔶 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო დაინტერესებული პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ონლაინ რეჟიმში ახორციელებს:

 https://www.facebook.com/gitatechpark/ 

ელ.ფოსტა: info@gita.gov.ge  contact@grants,gov.ge 

🔶 დამატებით მიმდინარე პერიოდში მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში გასაუბრებები მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში.

 

წიაღის ეროვნული სააგენტო

🔶 კორესპონდენციის მიღება: info@nam.gov.ge  

🔶 სალიცენზიო განაცხადების მიღება: https://eservices.rs.ge/ 

🔶 Online კონსულტაცია : www.nam.gov.ge 

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია:  555 366 772 ; 598 528 533 ; 591 104 969 ; 599 089 955 ; 591 161 111; 595 000 300 ; 595 237 777

 

►  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

🔶 განაცხადის მიღება - info@nasp.gov.ge; ასევე საქართველოს ფოსტის საკურიერო მომსახურებით.

🔶 განაცხადის ფორმები - http://www.nasp.gov.ge/

🔶 Online კონსულტაცია - nasp.gov.ge

🔶 Facebook -  http://bit.ly/3aQidZI

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია - 588889411; 588889408; 588889412; 588889413; 588889407; 588889406; 588889410.

 

აკრედიტაციის ცენტრი

🔶 მოქალაქეებს საჭირო ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ, ტელეფონით ან ელ-ფოსტის საშუალებით:

ტელეფონი - 2192233

მობილური - 595 222838; 599 261053; 577 202019

ელ. ფოსტა -  gac@gac.gov.ge;  meri@gac.gov.ge 

 🔶 აკრედიტაციის მაძიებელმა პირებს  განაცხადი აკრედიტაციაზე (თანდართული დოკუმენტაციით) შეუძლიათ წარმოადგინონ  აკრედიტაციის ელ-ფოსტაზე -  gac@gac.gov.ge 

 🔶 იმ აკრედიტებულ პირებს, რომელთა ყოველწლიური შეფასება დაგეგმილია და შესაბამისი ვადებია დადგენილი, გათვალისწინებული იქნება არსებული ვითარება და განხორციელდება ერთობლივი შეთანხმება ყოველწლიური შეფასების ვადებთან დაკავშირებით.

🔶  აუცილებლობიდან გამომდინარე, აკრედიტაციის ცენტრში შეხვედრის ორგანიზების საჭიროების შემთხვევაში, დამსწრე პირებს მიეწოდებათ დამატებითი რეკომენდაციები პრევენციული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად.

 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო

🔶 საქართველოს სტანდარტების ელექტრონული  პლატფორმა https://sst.geostm.gov.ge, სადაც მოქალაქეებს აქვთ საშუალება შეიძინონ სტანდარტი online რეჟიმში.

🔶 კორესპონდენციის მიღება სტანდარტიზაციის საკითხებზე: info@geostm.ge

🔶 კორესპონდენციის მიღება მეტროლოგიის საკითხებზე - geostm@geostm.ge

🔶 ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/GeoSTM/

🔶 ტელ: 032 261 25 30

🔶 სააგენტოს ვებ- გვერდი http://www.geostm.gov.ge

 

► ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

🔶 საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ნომრებზე:

- 234-00-27 - განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვების და ზედამხედველობის სამმართველო - akatsadze@moesd.gov.ge

- 234-08-71 - მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველო; mbedianidze@moesd. gov.ge

 

- 293-27-32 კანცელარია

სააგენტოს ელექტრონული ფოსტა tacsa@moesd.gov.ge  

ადმინისტრაცია kakghamanashvili@moesd.gov.ge  

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საჯარო ინფორმაცია  ttodua@moesd.gov.ge  

სააგენტოს ვებ-გვერდი https://tacsa.gov.ge  

 

საქართველოს ფოსტა

🔶 ცხელი ხაზი - 2240909

🔶 ვებგვერდი - gpost.ge

🔶 ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/gpost.ge/

 

► სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

🔶  სააგენტოში წარმოსადგენი წერილების (დოკუმენტაცია) მიწოდება მიმდინარეობს ელექტრონულად ელ. ფოსტის office@gcaa.ge საშუალებით. ასევე, სააგენტოდან გასული წერილები და ბრძანებები, გარდა ავიასპეციალისტების მოწმობებისა, სერტიფიკატებისა და დასამოწმებელი დოკუმენტაციისა მოგეწოდებათ ელ. ფოსტაზე. 

🔶 განცხადების ელექტრონული ფორმები ავიასპეციალისტის მოწმობის მიღების (გაგრძელების) მსურველთათვის http://www.gcaa.ge/geo/CertificationandLicensing.php  

🔶 NOTAM-ის გამოცემის/შეთანხმების ფორმა:  http://www.gcaa.ge/geo/notampublication.php  

🔶 სავალდებულო მოვლენათა შეტყობინების ფორმები: http://www.gcaa.ge/geo/mandatory.php  

🔶 სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია: http://www.gcaa.ge/geo/contacts.php

 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

🔶 კონსულტაციის მისაღებად გამოიყენეთ სატელეფონო მომსახურება და სააგენტოს ფეისბუქ-გვერდის მესინჯერი;

🔶 ისარგებლეთ დისტანციური სერვისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატების მისაღებად. მიყევით ინსტრუქციას:

1.       ჩამოიტვირთეთ განაცხადის ფორმა, რომელიც განთავსებულია სააგენტოს ვებგვერდზე: https://mta.gov.ge  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=30&parent_id=5 

 2.      შეავსეთ ნიმუშის შესაბამისად და აუცილებლად მიუთითეთ მისამართი, სადაც ფოსტით გამოიგზავნება მზა სერტიფიკატი;

3.       შეავსეთ სააგენტოს ვებ-გვერდზე https://mta.gov.ge  / http://www.mta.gov.ge/checkbox-form.php  განთავსებული ინვოისის ფორმა და გამოიწერილი ინვოისის შესაბამისად გადაიხადეთ თანხა;

4.       კვალიფიკაციის სერტიფიკატის შევსებული განახცადი და ინვოისის შესაბამისად გადახდილი ქვითარი უნდა გამოგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართებზე:

g.zakaradeze@mta.gov.ge 

i.iremadze@mta.gov.ge 

stcw@mta.gov.ge 

5.      დამატებითი დოკუმენტის წარმოდგენის საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინება მოგივათ  ელ-ფოსტაზე და/ან sms-ის სახით;

6.      სააგენტო მზა დოკუმენტებს მოგაწოდებთ ფოსტით განაცხადში თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე;

7.      კონსულტაციისათვის 9 საათიდან 6 საათამდე იმუშავებს ცხელი ხაზი. 

სააგენტოს, ასევე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ ნომრებზე:

 1. მეზღვაურებისთვის: (+ 995) 599 293 746
 2. გემთმფლობელებისთვის:
   
        (+ 995) 577 221633

        (+ 995) 577 221611

        (+ 995) 577 221615

 3. უფასო იურიდიული კონსულტაცია:

        (+995) 577 22 16 23

ჰიდროგრაფიული სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის სერვისები რომელთა მიწოდება შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში:

🔶 საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიდა წყლებში შემოსული გემების შუქურითა და სანავიგაციო ნიშნებით მომსახურება.

🔶 საზღვაო სანავიგაციო ქაღალდის რუკების გაცემა.

🔶 ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა

 

ცხელი ხაზი:  0493 22 17 72 ;  595 51 07 06

http://hydrography.ge/ge/contact.php 

e: mail: info@hydrography.ge